Kosten

Uurloon

Het eerste gesprek van maximaal een uur is gratis. Soms is dan al duidelijk of het zin heeft om verdere juridische actie te ondernemen. Tijdens het eerste gesprek wordt het uurtarief afgesproken. Het standaard uurtarief bedraagt € 150,- per uur ex BTW, maar in geval van bijzondere omstandigheden kan een afwijkend tarief gevraagd worden. Dit hangt af van factoren als de aard van de zaak, de vereiste specialistische kennis, de financiële belangen en spoedeisendheid. Afhankelijk van uw (financiële) situatie kunnen afspraken op maat gemaakt worden.

Bijkomende kosten 

Kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium. Bij procedures moet u rekening houden met een kans op bijkomende andere kosten, zoals griffierecht en een eventuele kostenveroordeling bij verlies van de procedure.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Op grond van internationale rechtspraak heeft u nu vrije keus van advocaat. U bent dus niet verplicht om u door de verzekeraar zelf bij te laten staan of door een door de verzekeraar aan u toegewezen advocaat. Mocht u problemen ondervinden bij een vrije advocaat keuze, neem dan contact op met advocaat de Haan.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten van uw advocaat grotendeels door de overheid betaald en u bent voor advocaatkosten alleen een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage ligt rond  € 150,- tot  € 850,-  en hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U kunt dit voor uw situatie nagaan op  www.rvr.org.  Om korting op de eigen bijdrage te krijgen, dient u vooraf een verwijzing te vragen. Advocaat de Haan informeert u graag over de voorwaarden en vraagt de toevoeging voor uw aan.